מי זכאי בחוק לקבל פיצויים לנפגעי שואה מגרמניה?

מי זכאי בחוק לקבל פיצויים לנפגעי שואה מגרמניה?

ניצולי השואה הולכים ומתמעטים לצערנו. כידוע אלו זכאים לפיצויים וקצבאות שונות, מגרמניה וממשרד האוצר. המעטים שנותרו מניצולי השואה, והדור השני שלהם רוצים לדעת מי זכאי בחוק לקבל פיצויים לנפגעי שואה מגרמניה.

הזכאים לקבל פיצויים לנפגעי שואה מגרמניה הם ניצולים שהורכו על ידי שלטונות גרמניה עד סופה של שנת 1969. כמו כן הם זכאים לשירותים והטבות נוספים להם זכאים כלל ניצולי שואה.

דור שני

בנוסף, גם הדור השני של ניצולי השואה שהלכו לעולמם עד לשנת 2002, זכאים לקבל פיצויים לנפגעי שואה מגרמניה או ממשרד האוצר. כמו כן, אלמן או אלמנה של ניצול שואה, זכאי/ת לקבל את הקצבאות , פיצויים מגרמניה וממשרד האוצר.

הפיצויים שמקבלים נפגעי השואה מגרמניה כוללים קצבאות שונות ורנטות רבים. יש את הקצבה החודשית ומענקים חודשיים אותם מקבלים הזכאים לכך. זה כולל גם קצבאות בריאות מיוחדות, כמו כן, אלמנים או אלמנות של ניצולי שואה, אשר בחייהם הם קיבלו תגמולים והם נפטרו לאחר 01.01.2020.

קצבת בריאות

נפגעי שואה שלוקים במחלות שונות ומקבלים רנטה מממשלת גרמניה, וקיבלו את הפרש הקצבאות מישראל. מצב בריאותי שהתדרדר גם הוא מזכה את הנפגע בקצבה. כמו כן, נזקים מאוחרים גם הם מזכים את ניצולי השואה ברנטה נוספת.

נפגע שואה אשר הכנסתם נמוכה, זכאים לקבל מענק לניצולי שואה ממדינות חוץ. כמו כן הם מקבלים סיוע מהקרן לרווחה לניצולי שואה בישראל. בנוסף ניצולי שואה גם זכאים לקבל מענק שנתי לנזקקים. ארגון "לתת" גם הוא מעניק לניצולי שואה הטבה בדמות סלי מזון מידי חודש. במרכזי יום לניצולי שואה, זכאים הנפגעים לסבסוד.

אז אם אתם ניצולי שואה או דור שני לנפגעי המלחמה, כדאי שתבדקו עם עורך דין אפשרות של תביעה לפיצויים בגרמניהכמה ומה מגיע לכם.

כתוב/כתבי תגובה